Featured

Andro Vidjak

VidjakAndro Vidjak rođen je 17.8.1962. Po zanimanju je diplomirani inženjer brodogradnje, diplomirao na Fakultetu elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje. Svoju karijeru je započeo 1990. godine.

Godine 1993. se zaposlio u Hrvatskom registru brodova kao mlađi ekspert za trup i opremu. 1995. godine dobiva prvu rukovodeću poziciju. Zatim 1998. godine postaje rukovoditelj sektora. Danas i dalje radi kao rukovoditelj sektora koordinacije.

Pored navedene pozicije Andro Vidjak je obavljao i razne druge poslove, obnašao je razne dužnosti vezano uz poslovanje HRB-a.

Advertisements